Welkom op de site van de Thriantaschool.

De kracht van Speciaal

Informatie

Informatie over de start van het leerlingenvervoer 8 juni

Informatiebrief en het protocol m.b.t. het leerlingvervoer voor VSO leerlingen per 8 juni a.s.
Leest u de informatiebrief en het protocol alstublieft zorgvuldig door.

Alle leerlingen vanaf 13 jaar zijn verplicht een mondkapje te dragen in de taxi.
Ouders/verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat een kind/pupil in het bezit is van een mondkapje
De Thriantaschool is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Ongeveer 150 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar bezoeken de school.  Onze leerlingen hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand en daarmee een eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. 
De SO- en VSO afdelingen zijn op 2 locaties gehuisvest in de wijk Bargeres.

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden