De School

SCHOOLPLAN: Het schoolplan van 2015 - 2019 kunt u  hier openen   

SCHOOLGIDS:  De schoolgids van 2016 - 2017 kunt u hier openen.

SCHOOLJAARPLAN: Het schooljaarplan van 2016 - 2017 kunt u hier openen   

SOP Thriantaschool: Het SOP van 2017 kunt u  hier  openen

SCHOOLJAARVERSLAG: Het schooljaarverslag van 2015 - 2016 kunt u  hier openen.     

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL: Het profiel van 2017 kunt u  hier  openen

SCHOOLPLAN: Het schoolplan van 2015 - 2019 kunt u  hier openen   

ZORGPLAN: Het zorgplan van 2016 - 2017 kunt u  hier openen   

(Om de schoolgids of jaarverslag te kunnen inzien en printen heeft U Acrobat Reader nodig.)

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden