Disclaimer

Disclaimer
Aan de inhoud van de website zml-thriantaschool.nl besteedt de Thriantaschool de grootste zorgvuldigheid. Wij streven hierin naar juistheid, volledigheid en actualiteit om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Desondanks kan niet worden ingestaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor het ononderbroken functioneren van de website zml-thriantaschool.nl. De Thriantaschool aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor, noch voor de activiteiten die voortvloeien uit het bezoek van de website.
Gebruiksvoorwaarden website De Thriantaschool
Indien u via de website zml-thriantaschool.nl een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. De Thriantaschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op deze sites.
Het is de bezoeker van de website zml-thriantaschool.nl niet toegestaan op de website getoonde informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Thriantaschool.
Overig
De inhoud van deze website en deze disclaimer kan zonder vooraankondiging wijzigen.

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden