De School

Welkom op de website van de VSO Thriantaschool.

Wij zijn een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (12-18 jarigen) aan zeer moeilijk lerenden. Op deze website vindt u informatie over onze school. Heeft u vragen, neemt u gerust contact met ons op!

De visie van de VSO Thriantaschool is om de leerlingen de juiste ondersteuning te bieden, zodat ze later als volwassene participerende en sociale burgers zijn. De ambitie van de school is om leerlingen te ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding, hierbij rekening houdend met de mogelijkheden van de leerlingen. 

De missie van de VSO Thriantaschool is de autonomie van de leerlingen te vergroten en hen zoveel mogelijk zelfverantwoordelijkheid te geven. Wij doen dit door de leerlingen tijdens hun schoolperiode zoveel mogelijk handvatten aan te reiken om eigen initiatief te leren nemen, waardoor zij hun leven lang kunnen blijven leren.
Dit doen wij o.a. door het gebruik van het Eigen Initiatief Model (EIM), waarin we de leerlingen denkstrategieën aanleren, die hun in staat stellen het geleerde ook in andere situaties toe te passen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid vergroot. De school wil deze missie realiseren door actief samen te werken met vertegenwoordigers uit de samenlevingsverbanden van de leerlingen. We vinden dat deze missie vanuit de organisatie en zijn medewerkers gestalte moet krijgen. Dit betekent dat we een lerende organisatie willen zijn, waar verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen en waarbij de competenties van teamleden zoveel mogelijk worden benut.

VSO Thriantaschool, een pracht nieuw gebouw met een stoere uitstraling

 

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden